Utleie Granvang

Alle priser er oppgitt i norske kroner. 

Utleie av storsalen

Priser for lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 426
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 713
Helg- og helligdager, dagtid: kr 570
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 855

Faste aktiviteter ukedager, halvår: kr 10 588

 

Priser for lag og foreninger utenfor Gran kommune.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1 376
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 1 874
Helg- og helligdager, dagtid: kr 1 874
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 2 347

 

Priser for arrangører utenfor det frivillige organisasjonsliv.

Ukedager (mandag-fredag), dagtid: kr 1 847
Ukedager (mandag-fredag), kveldstid: kr 3 437
Helg- og helligdager, dagtid: kr 2 347
Helg- og helligdager, kveldstid: kr 4 220

 

Utleie av veslesalen

Kveld etter klokka 18.00: fra kr 347 - til kr 692
Leie av teknisk personell per time: kr 532,-

 

Ta kontakt med kulturskolen for leie/lån av lokaler.