Gjennom den kulturelle spaserstokken tilbyr vi jevnlige opplevelser og aktiviteter innen alle kunst- og kultursjangere, som for eksempel:

  • musikk
  • dans
  • litteratur
  • visuell kunst
  • kulturarv

Dette tilbyr vi i samarbeid med lokale og regionale utøvere, og kunst- og kulturinstitusjoner. Du kan se programmet for Lunner og Gran på kulturstokken.no.