Denne gjengen er klar til å ta imot nye og gamle kulturskoleelver.

Det blir oppstartsmøte på Granvang onsdag 17. august kl. 1700 for alle elever og foreldre. Her vil dere få informasjon om timeplanen og alle aktivitetene gjennom skoleåret.
Så starter vi opp med undervisningen fra og med mandag 22. august.