Stiftelsen Steinhuset har gjennom de siste tre årene gjennomført et stort prosjekt med spinning av ull på håndtegn til brodergarn, plantefarget garnet, vevd bunnstoffet og brodert på tekstilet. Bildentekstilet er nå ferdigbrodert. Les mer om prosjektet på Stiftelsen Steinhusets nettside https://steinhuset.org/bildentekstilet/. 

På besøk til Steinhuset

Våren 2022 har Den kulturelle skolesekken i Gran og Lunner et samarbeid med Stiftelsen Steinhuset om formidling av Bildentekstilet.

Alle 6. klassene i Gran og Lunner får besøk av Inge Lauwers og skal ha tekstilverksted med utgangspunkt i det rekonstruerte Bildentekstilet på skolene.

I løpet av våren har klassene besøkt Steinhuset. Elevene får møte profesjonelle kunstnerne i Steinhuset, der det vises en forestilling/ foredrag som gir elevene et innblikk i tanker og prosess omkring historien og prosessen i rekonstruksjonen av Bildentekstilet. Elevene møter kunstnerne Randi Mossing og Inge Lauwers.

Les mer om prosjektet Bildentekstilet på DKS nettsiden for Gran og Lunner kommuner (gran.ksys.no).